[rinviata] Lezione Magistrale - Nagaiki Shiatsu · Centro Studi Shiatsu Nagaiki