[rinviata] Lezione Magistrale - Nagaiki Shiatsu • Centro Studi Shiatsu Nagaiki